Capelon AB har på kort tid etablerat sig som en ledande leverantör av system för Intelligent Vägbelysning. Med systemet Greenstreet ges stora möjligheter att möta de ökande kraven på energibesparingar, säkerhet i trafiken och minskad miljöpåverkan.

Capelon har sedan 1995 utvecklat kommunicerande produkter för mätning, styrning och övervakning baserade på den öppna kommunikationsstandarden LonWorks. Produkter för avläsning av elmätare eller överföring av generell data via det publika elnätet har varit en dominerande verksamhet under 2000-talet. Många års erfarenhet som vi nu låter marknaden ta del av via vårt system GreenStreet för intelligent styrning av väg och gatubelysning via befintligt kablage till armaturerna.Capelon har fått stöd från Tillväxtverket för ett projekt att introducera tjänster för energi- och miljöbesparing i Finland. Projektet innebär att installera demoanläggningar med olika typer av energibesparande funktioner och sprida resultatinformation om detta.

PRODUKTER INTELLIGENT VÄGBELYSNING

 Capelon har tagit fram ett system för Intelligent Vägbelysning. Produkterna säljs under varumärket GreenStreet. Du hittar en beskrivning av hela systemet på www.greenstreet.eu.

Lösningen

 

ANDRA GENERATIONENS STYRCENTRAL FÖR VÄGBELYSNING

Vår äldre styrcentral MP-01 ersätts nu med SC 200. För dig som användare innebär detta många fördelar. Med en enda produkt kan du nu styra din vägbelysning enkelt till/från, via inbyggd solkalender eller välja att nyttja full funktionalitet för att styra och dimma enskilda armaturer i en belysningsgrupp. Och det bästa, du betalar bara för den funktionalitet du använder.

 

Aktuellt

Capelon har fått stöd från Tillväxtverket för ett projekt att introducera tjänster för energi- oc

Capelon har inlett ett samarbete med Italienska Reverberi kring utrustning för central dimning av

Capelon fick förtroendet att via entreprenören Svevia i projektet ”Adaptiv Vägbelysning” leverera

Framför dig har du Capelons nya hemsida.